Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Torsdag 2016-12-01 kl. 10:30

Torsdag 2016-12-01 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2016-12-01 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll
Protokoll nr 15

2. EU-frågor på det socialpolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

3. EU-frågor på det socialpolitiska området
Information
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

4. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

5. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

6. Reviderad Eurodacförordning
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 272

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 december 2016

Bilagor