Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2017-01-24 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen
Generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson med medarbetare informerar om inspektionens rapporter
2016:10 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
2016:13 Läkares sjukskrivning av kvinnor och män

3. Riksrevisionens rapport om asylboenden (SfU9)
Beredning
Skr. 2016/17:63
Föredragande: MN

4. Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen (SfU10)
Beredning
Skr. 2016/17:51 och motioner
Föredragande: MN

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 januari 2017 kl. 10.30.

Bilagor