Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-09-22 kl. 10:30

Torsdag 2016-09-22 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-09-22 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på migrationsområdet
Återrapportering
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

3. EU-gemensamt system för vidarebosättning
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 468

4. Nytt blåkortsdirektiv
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 378

5. Asylprocedurförordningen
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 467

6. Skyddsgrundsförordningen
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 466

7. Reviderat mottagandedirektiv
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 465

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 september 2016 kl. 10.30.

Bilagor