Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21
Datum och tid: 2017-02-02 10:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Återrapportering
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet

3. Reviderad Dublinförordning
Överläggning
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet
KOM(2016) 270

4. Utökat mandat till Easo
Överläggning
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet
KOM (2016) 271

5. Asylprocedurförordningen
Överläggning
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet
KOM(2016) 467

6. Skyddsgrundsförordningen
Överläggning
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet
KOM(2016) 466

7. Reviderat mottagandedirektiv
Överläggning
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet
KOM(2016) 465

8. EU-gemensamt system för vidarebosättning
Överläggning
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet
KOM(2016) 468

9. Reviderad Eurodacförordning
Information
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet

10. Riksrevisionens rapport om asylboenden (SfU9)
Justering
Skr. 2016/17:63
Föredragande: MN

11. Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen (SfU10)
Justering
Skr. 2016/17:51 och motioner
Föredragande: MN

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 februari 2017 kl. 11.00

Bilagor