Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-02-14 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Riksrevisionen
Avdelningschef Robert Boije med medarbetare presenterar granskningsrapporterna
RiR 2016:31 Är sjukskrivning bra för hälsan?
RiR 2016:32 Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring?

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Ev. Torsdagen den 16 februari 2016 kl. 10.30

Bilagor