Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-02-21 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Ökande antal långtidssjukskrivna m.m.
Information
Statsrådet Annika Strandhäll, Socialdepartementet

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 februari 2017 kl. 10.30.

Bilagor