Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:30

Torsdag 2017-02-23 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24
Datum och tid: 2017-02-23 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SfU7)
Beredning
Prop. 2016/17:86 och motioner
Föredragande: SB

3. Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet (SfU13)
Beredning
Prop. 2016/17:76
Föredragande: KS

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 mars 2017 kl. 10.30.

Bilagor