Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-03-02 kl. 10:30

Torsdag 2017-03-02 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-03-02 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Medborgarskap (SfU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: KS

3. Anhöriginvandring (SfU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: SB

4. Arbetskraftsinvandring (SfU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: SB

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 11.00.

Bilagor