Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-03-14 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Migration och asylpolitik (SfU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: MN

3. Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (SfU18)
Beredning
Prop. 2016/17:121 och motioner
Föredragande: KS

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 mars 2017 kl. 10.30.

Bilagor