Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:30

Torsdag 2017-03-16 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-03-16 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll
Protokoll nr 26

2. Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet (SfU13)
Justering
Prop. 2016/17:76
Föredragande: KS

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 mars kl. 10.30
Besök vid Prevent tisdagen den 21 mars kl. 10.00

Bilagor