Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-03-28 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (SfU18)
Justering
Prop. 2016/17:121 och motioner
Föredragande: KS

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 april 2017 kl. 11.00.

Bilagor