Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-04-04 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-04-04 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Medborgarskap (SfU14)
Justering
Motioner
Föredragande: KS

3. Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå (SfU19)
Beredning
Prop. 2016/17:133 och motioner
Föredragande: SB

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 april 2017 kl. 9.00 offentlig utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader

Bilagor