Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-04-06 kl. 09:00

Torsdag 2017-04-06 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-04-06 09:00
Plats: Andrakammarsalen

Offentlig utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader i sjukförsäkringen

Bilagor