Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-04-18 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Migration och asylpolitik (SfU15)
Justering
Motioner
Föredragande: MN

3. Anhöriginvandring (SfU16)
Justering
Motioner
Föredragande: SB

4. Arbetskraftsinvandring (SfU17)
Justering
Motioner
Föredragande: SB

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2016/17:75
Föredragande: JE

6. Verksamheten i EU under 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2016/17:115 och motion
Föredragande: JE

7. Vitboken om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2017) 2025
Föredragande: JE

8. Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen (SfU21)
Beredning
Prop. 2016/17:150 och motion
Föredragande: KS

9. Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SfU23)
Beredning
Prop. 2016/17:154 och motioner
Föredragande: MN

10. Vissa socialförsäkringsfrågor (SfU24)
Beredning
Prop. 2016/17:152
Föredragande: KS

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 april 2017 kl. 11.00.

Bilagor