Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:33
Datum och tid: 2017-04-25 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Riksrevisionen
Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare presenterar granskningsrapporterna
RiR 2017:4 Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 – beredskap och hantering
RiR 2017:7 Pensionssystemets årsredovisning – tydlig, tillräcklig och transparent?

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 10.30.

Bilagor