Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:30

Torsdag 2017-04-27 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:34
Datum och tid: 2017-04-27 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå (SfU19)
Justering
Prop. 2016/17:133 och motioner
Föredragande: SB

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 2 maj 2017 kl. 11.00

Bilagor