Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:36 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:30

Torsdag 2017-05-18 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:36
Datum och tid: 2017-05-18 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på det socialpolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

3. EU-frågor på det socialpolitiska området
Information
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

4. Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen (SfU21)
Justering
Prop. 2016/17:150 och motion
Föredragande: KS

5. Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SfU23)
Justering
Prop. 2016/17:154 och motioner
Föredragande MN

6. Vissa socialförsäkringsfrågor (SfU24)
Justering
Prop. 2016/17:152
Föredragande: KS

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.30

Bilagor