Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:38 Torsdag 2017-06-08 kl. 10:30

Torsdag 2017-06-08 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:38
Datum och tid: 2017-06-08 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Riksrevisionen
Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare presenterar granskningsrapporterna
RiR 2017:9 Bostadsbidraget – ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv
RiR 2017:10 Kommunersättningar för migration och integration – ett ogenomtänkt system

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 juni 2017 kl. 11.00.

Bilagor