Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:39 Tisdag 2017-06-13 kl. 11:00

Tisdag 2017-06-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:39
Datum och tid: 2017-06-13 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information
Per Molander presenterar Dags för omprövning - en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet (2017:1)

3. Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs (2017/18:SfU5)
Beredning
Prop. 2016/17:191 och motion
Föredragande: SB

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor