Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:5 Torsdag 2016-10-13 kl. 10:30

Torsdag 2016-10-13 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5
Datum och tid: 2016-10-13 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen
Generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson med medarbetare informerar om inspektionens rapporter
2016:7 Kontroller i handläggningen av bostadsbidrag
2016:8 Försäkringskassans utvecklingsarbete - Utveckling av stöd till handläggningsverksamheten

3. Ramarna för utgiftsområdena 8, 10-12 och beräkning av inkomsterna (socialavgifter)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: KS, MN, SB, LH

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 18 oktober 2016 kl 11.00, därefter torsdagen den 20 oktober 2016 kl. 10.30.

Bilagor