Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2016-10-18 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Pensionsmyndigheten
Generaldirektör Katrin Westling Palm och chefsjurist Mikael Westberg

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 oktober 2016 kl. 10.30.

Bilagor