Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:7 Torsdag 2016-10-20 kl. 10:30

Torsdag 2016-10-20 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7
Datum och tid: 2016-10-20 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Migrationsverket
Tf. generaldirektör Mikael Ribbenvik och biträdande rättschef Carl Bexelius.

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: JE

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 11.00.

Bilagor