Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:9 Torsdag 2016-10-27 kl. 10:30

Torsdag 2016-10-27 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9
Datum och tid: 2016-10-27 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SfU2y)
Justering
Föredragande: JE

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 november 2016 kl. 11.00.

Bilagor