Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:1 Tisdag 2017-09-19 kl. 11:00

Tisdag 2017-09-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-19 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs (SfU5)
Justering
Prop. 2016/17:191 och motion
Föredragande: SB

2. Kanslimeddelanden

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 september 2017 kl. 10.30.

Bilagor