Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:2 Torsdag 2017-09-21 kl. 10:30

Torsdag 2017-09-21 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2017-09-21 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på det socialpolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

3. EU-frågor på det socialpolitiska området
Information
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Ev. Tisdagen den 26 september 2017 kl. 11.00

Bilagor