Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:23 Torsdag 2018-03-01 kl. 10:30

Torsdag 2018-03-01 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23
Datum och tid: 2018-03-01 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Migration och asylpolitik (SfU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KS, MN, WS

3. Anhöriginvandring (SfU16)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: SB

4. Arbetskraftsinvandring (SfU17)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: SB

5. Medborgarskap (SfU18)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MN

6. Socialavgifter (SfU19)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: WS

7. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

8. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 mars 2018 kl. 11.00

Bilagor