Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:25 Torsdag 2018-03-08 kl. 10:30

Torsdag 2018-03-08 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25
Datum och tid: 2018-03-08 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-information på det socialpolitiska området
Information
Statssekreterare Therese Svanström, Socialdepartementet

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 20 mars 2018 kl. 11.00, därefter torsdagen den 22 mars 2018 kl. 10.30

Bilagor