Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:27 Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27
Datum och tid: 2018-03-27 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn (SfU20)
Beredning
Prop. 2017/18:119 och motion
Föredragande: WS

3. Genomförande av säsongsanställningsdirektivet (SfU21)
Beredning
Skr. 2017/18:108 och motioner
Föredragande: SB

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.30

Bilagor