Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:28 Torsdag 2018-04-12 kl. 10:30

Torsdag 2018-04-12 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28
Datum och tid: 2018-04-12 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (SfU24)
Beredning
Prop. 2017/18:96
Föredragande: KS

3. Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut (SfU28)
Beredning
Skr. 2017/18:125 och motion
Föredragande: MN

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2017/18:75
Föredragande: JE

5. Verksamheten i EU under 2017
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2017/18:118 och motioner
Föredragande: JE

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 april 2018 kl. 11.00

Bilagor