Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:31 Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31
Datum och tid: 2018-04-24 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut (SfU28)
Justering
Skr. 2017/18:125 och motion
Föredragande: MN

3. EU-information på det migrationspolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Lars Westbratt

4. Revidering av EU:s viseringskodex
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2018) 252
KOM(2018) 251
SWD(2018) 78
2017/18:FPM71

5. Revidering av EU:s viseringskodex
Subsidiaritetsprövning Ev beslut
KOM(2018) 252
SWD(2018) 78
2017/18:FPM71
Föredragande: JE

6. Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning (SfU23)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:190 och motioner
Föredragande: WS

7. Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner (SfU26)
Beredning
Prop. 2017/18:176 och motioner
Föredragande: SB

8. Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet (SfU29)
Beredning
Prop. 2017/18:173 och motion
Föredragande: MN

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj 2018 kl. 10.30

Bilagor