Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:32 Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-05-03 10:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (SfU24)
Justering
Prop. 2017/18:96 och motion
Föredragande: KS

3. Information av Riksrevisionen
Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare presenterar granskningsrapporterna
RiR 2018:4 Återkrav av bostadsbidrag - lätt att göra fel
RiR 2018:9 Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa

4. EU-information på det socialpolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Agneta Karlsson

5. EU-information på det socialpolitiska området
Information
Statssekreterare Agneta Karlsson

6. Rådsrekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare
Överläggning
Statssekreterare Agneta Karlsson

7. Lag om försäkringsmedicinska utredningar (SfU22)
Beredning
Prop. 2017/18:224 och motion
Föredragande: MN

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 maj 2018 kl. 11.00

Bilagor