Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:34 Torsdag 2018-05-17 kl. 09:00

Torsdag 2018-05-17 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-05-17 09:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Migrationsverket
Ytterligare upplysningar med anledning av prop. 2017/18:252

3. Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd (SfU3y)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:252 och motioner
Föredragande: SB

4. Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare (SfU25)
Justering
Prop. 2017/18:168 och motion
Föredragande: WS

5. Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (SfU27)
Justering
Prop. 2017/18:150 och motioner
Föredragande: KS

6. Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem (SfU30)
Beredning
Prop. 2017/18:247 och motion
Föredragande: KS

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj 2018 kl. 11.00.

Bilagor