Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:35 Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:35
Datum och tid: 2018-05-22 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd (SfU3y)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:252 och motioner
Föredragande: SB

3. Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner (SfU26)
Justering
Prop. 2017/18:176 och motioner
Föredragande: SB

4. Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet (SfU29)
Justering
Prop. 2017/18:173 och motion
Föredragande: MN

5. Rapport från parlamentariska konferenser

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 maj 2018 kl. 10.30.

Bilagor