Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:36 Torsdag 2018-05-24 kl. 10:30

Torsdag 2018-05-24 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:36
Datum och tid: 2018-05-24 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Lag om försäkringsmedicinska utredningar (SfU22)
Justering
Prop. 2017/18:224 och motion
Föredragande: MN

3. Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem (SfU30)
Justering
Prop. 2017/18:247 och motion
Föredragande: KS

4. Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd (SfU3y)
Justering
Prop. 2017/18:252 och motioner
Föredragande: SB

5. Rapport från parlamentariska konferenser

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 maj 2018 kl. 11.00.

Bilagor