Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:37 Tisdag 2018-05-29 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:37
Datum och tid: 2018-05-29 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information från Socialdepartementet
Statsrådet Annika Strandhäll

3. Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning (SfU23)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:190 och motioner
Föredragande: WS

4. Rapport från parlamentarisk konferens

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 maj 2018 kl. 10.00

Bilagor