Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:38 Torsdag 2018-05-31 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:38
Datum och tid: 2018-05-31 10:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004, 987/2009)
Överläggning
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet
COM(2016) 815

3. EU-frågor på det socialpolitiska området
Information
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

4. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

5. Ny VIS-förordning
Subsidiaritetsprövning Ev beslut
COM(2018) 302
SWD(2018) 195, 196

6. Reviderad förordning för inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring
Subsidiaritetsprövning Ev beslut
COM(2018)
SWD(2018) 197

7. Information
Ann-Marie Begler

8. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt resultatredovisning

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 10.30

Bilagor