Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:41 Tisdag 2018-06-19 kl. 11:00

Tisdag 2018-06-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:41
Datum och tid: 2018-06-19 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Ny Asyl- och migrationsfond (AMF)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 471
SWD(2018) 348
Föredragande: JE

Bilagor