Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:42 Torsdag 2018-08-02 kl. 09:00

Torsdag 2018-08-02 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:42
Datum och tid: 2018-08-02 09:00
Plats: RÖ 4-43

1. Information av Justitiedepartementet
Migrationsminister Heléne Fritzon

2. Kanslimeddelanden

3. Övriga frågor

Bilagor