Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:5 Torsdag 2017-10-12 kl. 10:30

Torsdag 2017-10-12 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5
Datum och tid: 2017-10-12 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister (SfU7)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:212 och motioner
Föredragande: SB

3. Ramarna för utgiftsområdena 8, 10–12 och beräkning av inkomsterna (socialavgifter)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: KS, MN, SB, WS

4. Höständringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. justering
Prop. 2017/18:2 och motion
Föredragande: KS

5. Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis (SfU6)
Beredning
Prop. 2017/18:6
Föredragande: KS

6. Vissa socialförsäkringsfrågor (SfU12)
Beredning
Prop. 2017/18:10 och motioner
Föredragande: KS

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 11.00.

Bilagor