Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:6 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6
Datum och tid: 2017-10-17 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004, 987/2009)
Överläggning
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

3. Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister (SfU7)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:212 och motioner
Föredragande: SB

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 oktober 2017 kl. 10.30

Bilagor