Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:9 Torsdag 2017-10-26 kl. 10:30

Torsdag 2017-10-26 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9
Datum och tid: 2017-10-26 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SfU2y)
Justering
Föredragande: JE

3. Information av Inspektionen för socialförsäkringen
Generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson med medarbetare informerar om inspektionens rapporter
2017:8 Kvinnors och mäns pensioner
2017:9 Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan

4. Mottagande av motioner
Mot. 2016/17:3346 yrk. 16 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) från socialutskottet
Mot. 2017/18:3625 yrk. 22 av Désirée Pethrus m..fl. (KD) från arbetsmarknadsutskottet

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 november 2017 kl. 11.00

Bilagor