Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:10 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-11-20 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar (SfU10)
Justering
Prop. 2017/18:284 och motioner
Föredragande: SB

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SfU1y)
Justering
Föredragande: EL

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 november 2018 kl. 10.30

Bilagor