Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:11 Torsdag 2018-11-22 kl. 10:30

Torsdag 2018-11-22 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-11-22 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning (SfU12)
Justering
Skr. 2018/19:8 och motioner
Föredragande: KS

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 27 november 2018 kl. 11.00, därefter torsdagen den 29 november 2018 kl. 10.30

Bilagor