Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:12 Torsdag 2018-11-29 kl. 09:30

Torsdag 2018-11-29 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12
Datum och tid: 2018-11-29 09:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Information
Statssekreterare Lars Westbratt

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 december 2018 kl. 11.00

Bilagor