Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:13 Tisdag 2018-12-04 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2018-12-04 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Försäkringskassan
Tf. generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson

3. Information av Migrationsverket
Generaldirektör Mikael Ribbenvik

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 december 2018

Bilagor