Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:14 Torsdag 2018-12-06 kl. 11:30

Torsdag 2018-12-06 kl. 11:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:14
Datum och tid: 2018-12-06 11:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 8 Migration (SfU4)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: SB

3. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: MN

4. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: EL

5. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: KS

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 11 december 2018 kl. 11.00, därefter torsdagen den 13 december 2018 kl. 10.30

Bilagor