Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:17 Tisdag 2019-01-15 kl. 11:00

Tisdag 2019-01-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:17
Datum och tid: 2019-01-15 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Information av Justitiedepartementet
Statssekreterare Lars Westbratt

2. Kanslimeddelanden

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 januari 2019 kl. 10.30.

Bilagor