Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:2 Tisdag 2018-10-09 kl. 11:00

Tisdag 2018-10-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:2
Datum och tid: 2018-10-09 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning (SfU5)
Beredning
Prop. 2017/18:254
Föredragande: MN

3. Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare (SfU6)
Beredning
Skr. 2017/18:256 och motion
Föredragande: EL

4. Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (SfU7)
Beredning
Prop. 2017/18:270
Föredragande: KH

5. Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz (SfU8)
Beredning
Propr. 2017/18:275
Föredragande: SB

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Ev. torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 10.00, därefter tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 11.00

Bilagor