Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:20 Torsdag 2019-01-31 kl. 10:30

Torsdag 2019-01-31 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:20
Datum och tid: 2019-01-31 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Socialdepartementet
Statssekreterare Roger Mörtvik, Socialdepartementet

3. Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd (SfU13)
Beredning
Skr. 2018/19:14 och motioner
Skr. 2018/19:27 och motioner
Föredragande: MN

4. Socialavgifter (SfU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: KS

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 5 februari 2019 kl. 11.00, därefter torsdagen den 7 februari 2019 kl. 10.30.

Bilagor