Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:21 Torsdag 2019-02-07 kl. 10:30

Torsdag 2019-02-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:21
Datum och tid: 2019-02-07 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd (SfU13)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:14 och motioner
Skr. 2018/19:27 och motioner
Föredragande: MN

3. Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (SfU2y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning och ev. justering
Skr. 2018/19:15 och motion
Föredragande: AF

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11.00, därefter torsdagen den 14 februari 2019 kl. 10.30.

Bilagor